Inne strony
Ciekawe linki
Kayas Ochi
Czasopismo
Ścieżka mocy
Duchowość indiańska wg. nauk Sun Bear'a
Zespół taneczny
Działalność i osiągnięcia
Informacje
O Stowarzyszeniu Żółwi
Co nowego
w Stowarzyszeniu Żółwi?
Ścieżka Mocy     || czym jest  || kto prowadzi  || czego możesz się nauczyć  || czego możesz oczekiwać  || nabliższa impreza 


Stare przepowiednie indiańskie powiadają, że nadejdzie czas kiedy Indianie i nie-Indianie powrócą do nauk Wielkiego Ducha. Synowie i córki Białych Ludzi zwrócą się ku Rdzennym Amerykanom, mówiąc: "Uczcie nas tak, abyśmy mogli kroczyć przez życie w równowadze i chronić Matkę Ziemię".

....

Tylko przez wyciszenie samego siebie i uważną obserwację tego co cię otacza odnajdziesz własną ŚCIEŻKĘ MOCY.
....

Twoja Ścieżka Mocy jest twoim sposobem na przeżycie w obecnych czasach na naszej planecie. Dawne pokolenia wiedziały, jak odszukać i kroczyć Ścieżką Mocy. Dzisiaj możemy nauczyć się w jaki sposób ofiarować swoją moc społeczeństwu, które dotąd nie potrafiło właściwie korzystać z niej.

Sun Bear (1929-1992)   szaman z plemienia Chippewa


Ścieżka Mocy     || czym jest  || kto prowadzi  || czego możesz się nauczyć  || czego możesz oczekiwać  || w górę 

Ścieżka Mocy

Wielu ludzi dostosowało się w takiej mierze do społeczeństwa i zamknęło w sobie, że tylko w niewielkim stopniu rozwinęło niektóre swoje dary i talenty, albo wcale. Często przez to nie czują i nie wykorzystują swojej mocy.

Sun Bear (Słoneczny Niedźwiedź), indiański tradycjonalista z plemienia Chippewa, zawsze podkreślał, jak ważne jest dla ludzi żyjących blisko Natury, aby każdy człowiek rozwijał się według swoich możliwości, po to by stać się silnym oparciem dla siebie samego i społeczeństwa, w którym żyje.

Po drugiej wojnie światowej wielu tradycyjnych indiańskich nauczycieli, szamanów i uzdrawiaczy, pochodzących z różnych społeczności plemiennych z USA i Kanady zdecydowało się podzielić sakralną wiedzą swoich ludów również z nie-Indianami. Jednym z pierwszych był Słoneczny Niedźwiedź.

Stowarzyszenie Żółwi (zał. w roku 1980) jest ideową wspólnotą ludzi zainspirowanych duchowością indiańską, której celem jest zdobywanie wiedzy związanej z Ziemią i praktykowanie uzdrawiających ceremonii dla nas samych i całego Stworzenia. Nieustannie uczymy się, a swoje umiejętności przekazujemy dalej oraz staramy się je integrować z własnym życiem codziennym. Ponieważ każdy z nas realizuje te zasady na swój sposób, żyjemy własnym życiem rozrzuceni po rozmaitych zakątkach Polski.

Naszymi "rodzicami" byli:

Ścieżka Mocy     || czym jest  || kto prowadzi  || czego możesz się nauczyć  || czego możesz oczekiwać  || w górę 

W ciągu ponad XX letniej działalności sami staliśmy się dorośli, chociaż nadal czujemy się związani z naszymi "rodzicami" uczuciami, szacunkiem i wdzięcznością. Aby lepiej wypełniać swoje zadania, stworzyliśmy "Stowarzyszenie Żółwi" (stowarzyszenie w indiańskim rozumieniu tradycyjnej wspólnoty duchowej).

Leszek Michalik
uczeń Sun Bear'a i Bear Tribe od r. 1991, autoryzowany przez Sun Bear'a nauczyciel Ścieżki Mocy w Polsce.
Jest współtwórcą i szefem Stowarzyszenia Żółwi, opiekunem świętych fajek w tradycji Chippewa / Bear Tribe / Evelyn Eaton / Abenaki, członkiem "LaDuke" - międzynarodowego teamu opiekunów szałasu pary w tradycji Chippewa / Bear Tribe. Indiańską Ścieżkę Mocy praktykuje od ponad 20 lat, jego nauczycielami byli tradycyjni szamani i uzdrawiacze m.in. z plemion Cherokee, Blackfoot, Chippewa, Irokezów, Lakota, Wampanoag, Huichol i in.
: Elke Michalik
uczennica Sun Bear'a i Bear Tribe od r. 1991, autoryzowana przez Sun Bear'a nauczycielka Ścieżki Mocy w Polsce.
Jest członkiem Stowarzyszenia Żółwi od r. 1980, opiekunką świętej fajki w tradycji Chippewa / Bear Tribe / Evelyn Eaton, członkiem teamu "LaDuke"; latem każdego roku prowadzi w Polsce ceremonię Świętego Kręgu.
: Maciej Janowski
uczeń Leszka i Elke Michalików oraz Bear Tribe od r. 1993 r.
Od kilku lat asystuje w warsztatach programu wstępnego Ścieżki Mocy w Polsce. Jest członkiem Stowarzyszenia Żółwi od r. 1995, opiekunem świętej fajki w tradycji Chippewa / Bear Tribe / Evelyn Eaton oraz członkiem teamu "LaDuke".

Ścieżka Mocy     || czym jest  || kto prowadzi  || czego możesz się nauczyć  || czego możesz oczekiwać  || w górę 

Uczestnicy ceremonii Świętego Kręgu 1996 Zainteresowanym proponujemy udział w następujących programach:

Jeśli przemawia to do Ciebie i chciałbyś podążyć swoją Ścieżką Mocy ze Stowarzyszeniem Żółwi - serdecznie zapraszamy do naszego kręgu.

Ścieżka Mocy     || czym jest  || kto prowadzi  || czego możesz się nauczyć  || czego możesz oczekiwać  || w górę 

Wielki Duch stworzył wszystkie zwierzęta, uskrzydlił ptaki, by pokazać swoje błogosławieństwo dla Ziemi. Nauczmy się rozumieć ich postępowanie i stosujmy tę naukę dla siebie. Jeśli coś otrzymujesz od natury, to musisz to w jakimś stopniu zwrócić, przekazać innym. Musisz żyć w równowadze duchowej ze sobą i umieć być wdzięczny innym i Naturze za wszystko, czego doznajesz w życiu.

Eagle Man (Ed McGaa), pisarz i szaman z plemienia Lakota.

Nie możemy się spodziewać powrotu do dawno minionych czasów, chociaż wielu pragnęłoby tego. Owe dawne tradycje legły kiedyś u podstaw obecnego społeczeństwa, które teraz niestety jest słabe i destrukcyjne, bowiem nie chce pamiętać o swoich korzeniach. Zastanówmy się zatem, jak użyć dawnej uniwersalnej wiedzy w cywilizacji, w której wrośliśmy ?

Medicine Story (Manitonquat), współczesny szaman z plemienia Wampanoag


Ścieżka Mocy     || czym jest  || kto prowadzi  || czego możesz się nauczyć  || czego możesz oczekiwać  || w górę 

Obrzęd odymiania

Z pomocą ceremonii odymiania harmonizujemy i oczyszczamy nasze pole energetyczne oraz wszystkie przedmioty potrzebne nam do ceremonii. W tym celu używamy palących się ziół, głównie szałwi, turówki wonnej i cedru.

Szałas pary - szałas świętego kamiennego ludu

Ceremonia szałasu pary jest prastarą indiańską ceremonią oczyszczania ciała, ducha i duszy. Ma wiele wspólnego ze świętą liczbą cztery, ponieważ symbolizuje cztery strony świata jako krąg życia.
Szałas pary jest symbolem macicy Matki Ziemi i zasiadamy w jego wnętrzu jako Jej dzieci, bez względu na nasz wiek. W trakcie trwania obrzędu jesteśmy związani z czterema żywiołami: ziemią, na której siedzimy; wodą, którą polewa się na rozżarzone kamienie; gorącym powietrzem, sprawiającym, że się pocimy i ogniem- palącym się na zewnątrz szałasu. Szałas pary jest miejscem dziękczynienia, próśb, dawania i brania. Zwykle ceremonię zaczynamy od zbierania drewna, rąbania go i piłowania. Po ułożeniu stosu rozpala się ogień i rozkoszujemy się ciszą jego energii. Po dwóch godzinach kamienie są gorące i może się rozpocząć główna część obrzędu.

Ceremonia świętej fajki

Święta fajka jest mocnym narzędziem w trakcie modlitwy. Połączenie główki i cybucha świętej fajki symbolizuje scalenie w jedność wszelkiej biegunowości. Dym palących się ziół zanosi nasze modlitwy do Stwórcy. Ważne jest, aby podczas tej ceremonii skoncentrować się w sobie, ponieważ nasze myśli i uczucia stanowią część naszej modlitwy.

Give away

Give away w wielu tradycjach indiańskich oznacza oddawanie, darzenie, co lepiej określa istotę tej ceremonii aniżeli prezent lub podarunek.. Dając prezent często myślimy o zobowiązaniach, natomiast give away jest dawaniem bez warunków.
Bądźmy wszyscy bogato obdarowani przez życie i sami stańmy się podarunkiem dla życia.

Ścieżka Mocy     || czym jest  || kto prowadzi  || czego możesz się nauczyć  || czego możesz oczekiwać  || w górę 

Jeśli masz ukończone 18 lat, zapraszamy na nasze warsztaty, rozmowy, wspólne śpiewy, ćwiczenia i medytacje wśród Przyrody, ceremonie (zależnie od miejscowych warunków) np. szałasu pary, pełni Księżyca, świętej fajki, świętego kręgu i in. Kolejne warsztaty Spotkań na Ścieżce Mocy mogą - jeśli Cię poruszą - stać się impulsem do dalszych spotkań z nami i współpracy !

w górę!


email: kzki@sunbear.most.org.pl