Inne strony
Ciekawe linki
Kayas Ochi
Czasopismo
Ścieżka mocy
Duchowość indiańska wg. nauk Sun Bear'a
Zespół taneczny
Działalność i osiągnięcia
Informacje
O Stowarzyszeniu Żółwi
Co nowego
w Stowarzyszeniu Żółwi?

Stowarzyszenie Żółwi

"Stowarzyszenie Żółwi" rozpoczęło pracę w kwietniu 1980 roku i do dnia dzisiejszego działa nieprzerwanie.

galeria zdjec Jesteśmy chyba w Polsce najstarszym i najliczniejszym (obecnie mamy ponad trzydziestu członków) aktywnie działającym kołem indianistycznym. Przez nasze szeregi przewinęło się dotąd około osiemdziesięciu osób, do tego doliczyć można około stu pięćdziesięciu członków tzw. Klubu Korespondencyjnego z całej Polski, działającego swego czasu przy naszym Kole. Zorganizowaliśmy około pięćdziesiąt indywidualnych i zbiorowych wystaw tradycyjnego rękodzieła i sztuki indiańskiej z obu Ameryk, które obejrzało ponad sto tysięcy widzów. Do tego należy dodać niezliczoną ilość występów "Tancerzy Stowarzyszenia Żółwi" w wielu zakątkach Polski, prelekcji i odczytów wygłoszonych w szkołach, klubach, na koloniach letnich i obozach, okazjonalnych seminariach naukowych, udział w programach telewizyjnych i radiowych, organizację obozów szkoleniowych, obrzędowych spotkań itp.

Początki były skromne: grupka zapaleńców w prowincjonalnym miasteczku, zagubionym gdzieś w północnej Polsce; zapaleńców, którzy wyszli z ogólnie rozumianego Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, postanowiła rozpocząć własną, niezależną działalność, bez oglądania się na toczonych marazmem indianistów - jak wówczas sądziliśmy - gotowych do pracy tylko podczas ogólnopolskich zlotów. Co nie przeszkadza, że do dziś uważamy się za integralną część Ruchu i w nim szukamy swoich korzeni. Bacznie przyglądamy się rozmaitym inicjatywom popularyzującym wszelkie formy kultury materialnej i duchowej tubylczych Amerykanów, zarówno w ramach Ruchu, jak i Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian, czy wreszcie grup lokalnych. Cieszą nas ich sukcesy, martwią porażki. Kiedyś postawiliśmy na całkowicie samodzielną działalność i tak już pewnie pozostanie, choć nie wykluczamy w przyszłości jakichś form współpracy z tą czy inną grupą indianistów w Polsce.

Po latach poszukiwań i eksperymentów, niekiedy fascynujących i twórczych, czasami prowadzących w ślepe zaułki - wypracowaliśmy własny model pracy.

Obecnie w naszym Kole działają trzy sekcje:

Ścieżka Mocy
Duchowość indiańska według nauk Słonecznego Niedźwiedzia (Sun Bear) z plemienia Ojibway/Chippewa.

Tancerze Stowarzyszenia Żółwi
Działalność i osiągnięcia naszego zespołu tanecznego.

Kayas Ochi
Czasopismo poświęcone tradycyjnej duchowości indiańskiej, filozofii Ścieżki Mocy, sylwetkom współczesnych szamanów indiańskich oraz elementom kultury materialnej i duchowej Indian obu Ameryk.

"Historia sztumskiego Koła Zainteresowań Kulturą Indian Stowarzyszenie Żółwi" artykuł Sylwii Seremet